Olumsuz cümleler hangi durumlarda kullanılır?

Dil, düşüncelerimizi ve hislerimizi aktarma aracımızdır ve çeşitli ifade biçimleri vardır. Olumsuz cümleler genellikle ne tür durumlar ve bağlamlarda kullanılır? Bu tür bir ifade yolunun bizimle veya başkaları ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Ayrıca, olumsuz cümlelerin sıklıkla kullanımında herhangi bir psikolojik etkisi olabilir mi?