Eyyam ne demek ve nasıl kullanılır?

“Eyyam” kelimesi, dilimizde bazı bağlamlarda kullanılıyor. Ancak bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ve hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmek istiyorum. Eyyam kelimesinin anlamı nedir? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılır? Günlük konuşmalarda ya da yazılı metinlerde bu sözcüğe nasıl rastlarız?

Eyyam Kelimesinin Anlamı ve Kullanımı

Anlamı

“Eyyam” kelimesi, Arapça kökenli olup Türkçe’de genel olarak havanın ve zamanın durumunu belirtmek için kullanılır. Arapça kökenli olmasından dolayı eski metinlerde ve daha resmi, edebi dilde daha sık rastlanabilir. Eyyam kelimesi “günler” anlamına gelir. Aynı zamanda, belirli bir dönemi veya süreyi ifade eder, özellikle olumsuz anlam taşıyan bir süreç veya dönem belirtmek için kullanılır.

Türkçedeki Kullanımı

Türkçede “eyyam” kelimesi birkaç farklı bağlamda kullanılır:

1. Günlük Yaşamda

Kökeni itibarıyla resmi ve eski dilde daha sık kullanılan bu kelime, günlük konuşmalarda pek sık rastlanmaz. Ancak literatür ve eski yazılardan haberdar olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Örneğin:

 • “Bu sıkıntılı eyyamlardan geçiyoruz.”
 • “Bahar eyyamlarında tadını çıkarmak lazım.”

2. Edebi ve Resmi Metinlerde

“Eyyam” kelimesinin kullanımına edebi eserlerde, şiirlerde ya da eski metinlerde daha sık rastlanır. Genellikle belirli bir dönemi veya süreci ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

 • “Ah o eski eyyam…”
 • “Kış eyyamı sonuna geldi.”

3. Mecazi Anlamda

Kelime zaman zaman mecazi anlamda da kullanılabilir, özellikle olumsuz dönemleri ifade etmek için.

Örneğin:

 • “Zor eyyamlar geçirdi.”
 • “Bu işsizlik eyyami bitmez artık.”

Kullanılması Gereken Durumlar

“Eyyam” kelimesi genellikle dönemler veya süreçler ile ilgili olduğunda kullanılmalıdır. Örneğin:

 • Bir dönemin belirli hava koşullarını tanımlamak:
  • “Kış eyyamları havası”
 • Olumsuz süreçleri ifade etmek:
  • “Bunalımlı eyyamlar

Günlük konuşmalarda bu kelimenin kullanımına pek rastlanmaz çünkü daha eski ve resmi bir kelime olarak kabul edilir. Ancak, tarihî, edebi veya daha resmi metinlerde yer aldığında anlamı anlaşılmalıdır.

TERİMLER:

Eyyam: Arapça kökenli olan bu kelime, Türkçede belirli bir süreyi veya günleri ifade eden; özellikle de olumsuz veya zorlu dönemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bu kelimenin anlamı ve kullanım şekli bu şekildedir. Böylelikle anlamadığınız bir metin ya da konuşmada “eyyam” kelimesine rastladığınızda bu bilgileri referans alarak daha doğru bir yorum yapabileceksiniz.