"İyeliklerle ilgili cümle tamamlama"

Yazının Konusu: Complete the sentences with the possessive form of the words in brackets.

Yapılması istenen: “Parantez içinde verilen kelimelerin iyelik formunu kullanarak cümleleri tamamla.”

  1. Her sister (sister) husband is a doctor.
  2. Our … (children) teacher is from England.
  3. Tom is (Tom) parents live in Santiago.
  4. My mother’s (mother) best friend is from Italy.
  5. His grandparents (grandparents) house is near the school.
  6. Your parents’ (parents) jobs are very exciting.

İyelik Ekleriyle İlgili Cümle Tamamlama

İyelik eklerini kullanarak cümle tamamlama, genellikle İngilizce dil gramerinde öğrenilir. İyelik ekleri genellikle isim ve zamirleri kullanarak belirli bir şey veya kişinin bir başkasına ait olduğunu belirtir. İngilizcede, iyelik durumu genellikle ismin sonunda 's veya sadece bir apostrof ile yapılır.

Verilen Cümleleri İyelik Ekleriyle Tamamlamak

Cümle 1:
“Her sister’s (sister) husband is a doctor.”
Bu cümlede, apostrof ve ‘s’ kullanılarak “Kız kardeşinin (kardeşi) kocası doktordur” denmektedir.

Cümle 2:
“Our children’s (children) teacher is from England.”
Bu cümlede “Çocuklarımızın (çocuklarımızın) öğretmeni İngiltere’den” anlamına gelmektedir.

Cümle 3:
Tom’s (Tom) parents live in Santiago.”
Bu cümlede, Tom’un ebeveynlerinin Santiago’da yaşadığını belirtmek için apostrof ve ‘s’ kullanılmıştır.

Cümle 4:
“My mother’s (mother) best friend is from Italy.”
Bu cümlede “Annemin (annem) en iyi arkadaşı İtalya’dan” anlamına gelmektedir.

Cümle 5:
“His grandparents’ (grandparents) house is near the school.”
Bu cümlede, “Büyükanne ve büyükbabasının (büyükanne ve büyükbabası) evi okula yakın” anlamındadır.

Cümle 6:
“Your parents’ (parents) jobs are very exciting.”
Bu cümlede “Ebeveynlerinizin (ebeveynlerinizin) işleri çok heyecan verici” denmektedir.

TERİMLER:

İyelik ekleri: İngilizcede, genellikle bir şeyin veya kişinin başkasına ait olduğunu belirtmek için kullanılır. İsimlerin sonuna genellikle 's veya sadece bir apostrof eklenir.