Task A: Soruların cevaplarını verebilir misin (Instructions: Choose the best alternative for each blank in the following text.)

Instructions: Choose the best alternative for each blank in the following text.

Selin is twenty-five years old. She is from İzmir, Turkey. Selin comes from a big family. She has four ( 16 ) _______ and one brother. Her sisters’ names ( 17 ) _______ Pembe, Suzan, Pelin, and Semra. They all ( 18 ) _______ tennis every day ( 19 ) _______ 7 o’clock. Tamer is married. (20) _______ wife’s name is Jale. Jale is ( 21 ) _______ doctor. She works very hard. Jale and Tamer have two little daughters. The girls are very ( 22 ) _______. I don’t see them a lot because they (23) _______ in a different city. Selin is a/an ( 24 ) _______ at a primary school. She likes her students very much. She is not married but she has a boyfriend. Her ( 25 ) _______ name is Mehmet. He is a businessman in a big company.

Number Option a Option b Option c Option d
16 sister sisters sister’s a sister
17 is are have has
18 have has is are
19 on in at to
20 His Her He Him
21 a an the ____
22 tired old pretty handsome
23 want live need go
24 doctor engineer teacher mechanic
25 boyfriend boyfriend’s boyfriends boyfriends’
 1. Option b: sisters

Açıklama: Boşluğa “sisters” kelimesi gelmelidir çünkü Selin’in 4 kız kardeşi vardır.

 1. Option d: has

Açıklama: Boşluğa “has” kelimesi gelmelidir çünkü “sisters” kelimesi çoğuldur ve “has” tekil bir eylem fiilidir.

 1. Option c: is

Açıklama: Boşluğa “is” kelimesi gelmelidir çünkü “they” kelimesi üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kabul edilir ve bu nedenle eylem fiili de üçüncü tekil şahıs kurallarına göre kullanılmalıdır.

 1. Option b: at

Açıklama: Boşluğa “at” kelimesi gelmelidir çünkü “every day” ifadesi belirli bir zaman dilimine atıfta bulunmak için kullanılır.

 1. Option b: Her

Açıklama: Boşluğa “Her” kelimesi gelmelidir çünkü Tamer’e ait olan bir şeyden bahsediyoruz.

 1. Option a: a

Açıklama: Boşluğa “a” kelimesi gelmelidir çünkü “doctor” kelimesi sesli bir harfle başlamaz, bu yüzden “an” kullanmıyoruz.

 1. Option c: pretty

Açıklama: Boşluğa “pretty” kelimesi gelmelidir çünkü bu kelime “very” sıfatı ile birleştirildiğinde güzel bir anlam ifade eder.

 1. Option b: live

Açıklama: Boşluğa “live” kelimesi gelmelidir çünkü metinde belirtilen “they” tarafından yapılması gereken eylem sizce nedir? “live” aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği anlayışını yaratır. anlatılan şeylerin hepsini gözlemlerim veya deneyimlerimle sürekli temas halinde kalır veya yaşarım diyebiliriz.

 1. Option c: teacher

Açıklama: Boşluğa “teacher” kelimesi gelmelidir çünkü metinde belirtilen Selin’in bir ilkokulda öğretmen olduğu.

 1. Option b: boyfriend’s

Açıklama: Boşluğa “boyfriend’s” kelimesi gelmelidir çünkü Mehmet’e ait olan bir şeyden bahsediyoruz.

Sure, here are the best alternatives for each blank in the following text:

Number Option a Option b Option c Option d
16 sisters sisters sister’s a sister
17 are is have has
18 have has is are
19 in on at to
20 Her He Him His
21 a an the ____
22 pretty tired old handsome
23 live need go want
24 teacher doctor mechanic engineer
25 boyfriend boyfriend’s boyfriends boyfriends’

Here are the explanations for the best choices:

 • 16. Selin has four sisters, so the plural form “sisters” is the best choice.
 • 17. The sisters’ names are all given, so the plural form “are” is the best choice.
 • 18. The sisters play tennis every day, so the present tense “play” is the best choice.
 • 19. The sisters play tennis every day at 7 o’clock, so the preposition “at” is the best choice.
 • 20. Tamer’s wife’s name is Jale. The correct possessive form is “her.”
 • 21. Jale is a doctor. The best choice is “a” because there is no article before “doctor” in the original sentence.
 • 22. The girls are very pretty. The best choice is “pretty” because it describes the girls’ appearance.
 • 23. The girls live in a different city. The correct verb form is “live” because it describes the girls’ current state of residence.
 • 24. Selin is a teacher at a primary school. The best choice is “teacher” because it is the most specific occupation.
 • 25. Selin’s boyfriend’s name is Mehmet. The correct possessive form is “boyfriend’s” because it describes Selin’s boyfriend.