“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) ayetinin tefsir edildiği manzumede şair, hangi iki kavramın savaşından bahseder?

image

  1. Hakk’ın Sesleri bölümünde “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) ayetinin tefsir edildiği manzumede şair, hangi iki kavramın savaşından bahseder?

A) Düşman - dost
B) Cehalet - ilim
C) Bilinç - gaflet
D) Karanlık - aydınlık
E) Ahlak - cehalet

Manzumede geçen “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) ayeti, cehalet ile ilim arasında bir ayrım yapmaktadır. Bu bağlamda manzumede de şair, cehalet ile ilim arasında bir savaştan bahsetmektedir. Bu nedenle cevap B seçeneğidir.

Diğer seçenekler manzumenin temasıyla uyuşmamaktadır. Düşman - dost, bilinç - gaflet, karanlık - aydınlık ve ahlak - cehalet kavramları arasında bir savaştan bahsetmek mümkün değildir.

Doğru cevap D) Karanlık - aydınlık’tır.

Şair, manzumede karanlıkla aydınlık arasındaki savaştan bahseder. Karanlık burada cehaleti ve olumsuzlukları temsil ederken, aydınlık ise bilgi, ışık ve pozitif değerleri temsil etmektedir.