Hangisi ayağa dorsifleksiyon yaptırmaz?

Soru: Hangisi ayağa dorsifleksiyon yaptırmaz?
A) M.triceps surae
B) M.peroneus
C) M.tibialis anterior
D) M.extensor digitorum longus
E) M.extensor hallucis longus

Ayak dorsifleksiyonu, ayak bileğinin yukarı doğru hareketidir. Bu hareket, ayak parmaklarının yere doğru bakmasını sağlar. Ayak dorsifleksiyonunu sağlayan kaslar şunlardır:

  • Tibia anterior kası: Ayak bileğinin ön tarafında bulunan bu kas, ayak dorsifleksiyonunun başlıca sorumlusudur.

  • Extensor digitorum longus kası: Ayak bileğinin ön tarafında bulunan bu kas, ayak parmaklarını uzatmaktan sorumludur. Aynı zamanda ayak dorsifleksiyonuna yardımcı olur.

  • Extensor hallucis longus kası: Ayak bileğinin ön tarafında bulunan bu kas, başparmağı uzatmaktan sorumludur. Aynı zamanda ayak dorsifleksiyonuna yardımcı olur.

  • Peroneus kası: Ayak bileğinin dış tarafında bulunan bu kas, ayak dorsifleksiyonuna ve ayak dışa dönmesine yardımcı olur.


Triceps surae kası, ayak bileğinin arka tarafında bulunan bir kastır. Bu kas, ayak plantar fleksiyonundan sorumludur. Plantar fleksiyon, ayak parmaklarının yere doğru bakmasını engelleyen harekettir.


Dolayısıyla, A seçeneği, ayak dorsifleksiyonunu sağlamayan tek seçenektir.

TERİMLER:

Dorsifleksiyon: Ayak bileği ve ayak parmaklarının yukarı doğru bükülme hareketi. Ayağın yere daha yakın olması anlamına gelir.

Plantar fleksiyon: Ayak bileği ve ayak parmaklarının aşağı doğru bükülme hareketi. Ayak ucu yere doğru eğilir.

Dorsal fleksiyon: Ayak bileği ve ayak parmaklarının yukarıya doğru bükülme hareketi. Bu, ayağın yere daha yakın olduğu anlamına gelir.

Plantar fleksiyon: Ayak bileği ve ayak parmaklarının aşağı doğru bükülme hareketi. Ayak parmakları yere doğru bükülür.