Soru 14: Aşağıda arterler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14: Aşağıda arterler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Normal basınç altında büyük arterler gergin görülür.
B) Arterler kalpten uzaklaştıkça çaplanır.
C) Büyük arterler kan akışına karşı fazla direnç gösterirler.
D) Arteriollerin içindeki kan basıncı yüksektir.
E) Aort çok miktarda bağ dokusu ve elastik doku içerir.

Cevap: D) Arteriollerin içindeki kan basıncı yüksektir.

Açıklama: Arteriyoller, arterlerin daha küçük dallarıdır ve genellikle kan basıncı daha düşüktür. Bu arteriyoller, kanı dokulara yönlendirmek için kontrol edilebilir damarlardır. Kan basıncı, arterlere doğru kalpten uzaklaştıkça azalır.

TERİMLER:

  • Arter: Kalp tarafından vücuda taşınan oksijenli kanı taşıyan kan damarıdır.
  • Arteriyol: Arterin daha küçük dallarıdır ve kan basıncının azaldığı bölgedir.

Cevap (C) dir. Büyük arterler kan akışına karşı fazla direnç göstermezler. Aksine, büyük arterler kan akışına yardımcı olmak için esnektirler. Bu, kalpten gelen kanın vücuda daha kolay akmasını sağlar.

Diğer cevaplar doğrudur. Büyük arterler normal basınç altında gergin görülür. Arterler kalpten uzaklaştıkça çaplanır. Arteriollerin içindeki kan basıncı yüksektir. Aort çok miktarda bağ dokusu ve elastik doku içerir.

Bu nedenle, doğru cevap (C) dir.