Aşağıda karaciğer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Final Fizyoloji
Soru 25
Aşağıda karaciğer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Karaciğer, bir bağ dokusu kapsülü ile örtülüdür.
B. Karaciğerin kanlanması %20-30 portal venden sağlanır.
C. Karaciğer, bedenin en küçük bezidir.
D. Ito (stellat-yıldızsı) hücreleri Mall aralığında yer alır.
E. Hilustan Portal ven ve hepatik arter çıkar.

Doğru bilgi:

E. Hilustan Portal ven ve hepatik arter çıkar.

Cevap E’dir.

A, B, C ve D seçenekleri doğrudur.

A seçeneği, karaciğerin bir bağ dokusu kapsülü ile örtülü olduğunu belirtir. Bu bilgi doğrudur.

B seçeneği, karaciğerin kanlanmasının %20-30 portal venden sağlandığını belirtir. Bu bilgi de doğrudur. Portal ven, bağırsaklardan gelen kanı karaciğere taşır.

C seçeneği, karaciğerin bedenin en küçük bezi olduğunu belirtir. Bu bilgi yanlıştır. Karaciğer, bedenin en büyük bezidir.

D seçeneği, Ito (stellat-yıldızsı) hücrelerinin Mall aralığında yer aldığını belirtir. Bu bilgi de doğrudur. Ito hücreleri, karaciğerin temel yapı taşlarından biridir ve Mall aralığında bulunur.

E seçeneği, hilustan portal ven ve hepatik arter çıktığını belirtir. Bu bilgi de doğrudur. Hilus, karaciğerin en dar kısmıdır ve buradan portal ven, hepatik arter, safra kanalları ve lenf damarları çıkar.

Dolayısıyla, doğru cevap E’dir.