İnsan vucudu anatomi

1 No’lu Kolokyum
1 teorik soru ve 2 problem içeren biletler kullanılır
Soru: Anatominin konusu, Anatominin amaçları ve görevleri, Anatomi inceleme yöntemleri.
Soru: Vücudumdan çizilen oklar ve yüzeyler.
Soru: Kemik dokusunun anatomik yapısı.
Soru: Kemik çeşitleri
Soru: Kemik kapağı
Soru: Kemik iliği.
Soru: Kemik gelişimi.
Soru: Kemik eklem şekilleri ve önemi.
Soru: Sinartroz eklemleri ve çeşitleri
Soru: Sinovyal eklemler ve çeşitleri.
Soru: Hemiartroz eklemleri ve çeşitleri
Soru: Dikişler ve çeşitleri
Soru: Kasların anatomik yapısı, temel ve ek unsurlar.
Soru: Mimik kasları.
Soru: Çiğneme kasları.
Soru: Boynun yüzeysel grup kasları
Soru: Pektoralis majör kası
Soru: Platisma.
Soru: Dil altı kemiğinin üzerinde bulunan kaslar
Soru: Dil kemiğinin altındaki kaslar
Soru: Boynun iç grubunun derin kasları
Soru: Boynun derin grup dış kasları
Soru: Boynun ön grup üçgeni ve bu üçgenin içinde yer alan anatomik yapılar.
Soru: Boynun arka grup üçgeni ve bu üçgenin içinde yer alan anatomik yapılar.
Soru: Omurgalar ve özellikleri.
Soru: Boyun omurları ve özellikleri.
Soru: Göğüs omurları ve özellikleri.
Soru: Bel omurları ve özellikleri.
Sula: Oma’nın kemiği.
Soru: Kaburgalar ve özellikleri
Soru: Gövde kemiklerinin eklemleri, Tam omurga .
Soru: Omurganın normal ve patolojik eğrilikleri
Soru: Göğüs kemiği
Soru: Göğsün üst ekstremite kasları.
Soru: Göğsün interkostal kasları.
Soru: Köprücük kemiği
Soru: Kürek kemiği
Soru: Kol kemiği.
Soru: Omurilik
Soru: Ulna
Soru: Dirsek eklemi.
Soru: Kol eklemi
Soru: Sternum eklemi
Soru: Omuz-skapular eklem
Soru: Femur
Soru: Kamış kemiği
Soru: Fibula
Soru: Kalça eklemi
Soru: Diz eklemi.
Soru: Pelvis
Soru: Bacak kemikleri
Soru: Tam pelvis ve eklemleri
Soru: Büyük ve küçük pelvisin boyutları
Soru: Kaval kemiği eklemleri
Her soru ve konu 0-10 puan aralığında değerlendirilir . Puanların toplamı 3’e bölünür. Alınan ortalama fiyat günlüğe kaydedilir.

Merhaba, aramıza hoş geldin! Bu konuda tam olarak ne anlayabileceğimizi anlatabilir misin? Konuyu düzenleyerek daha fazla ayrıntı ekleyebilir misin lütfen?