"Mardin Artuklu Üniversitesi SHMYO Anatomi final sınavında hangi kafa çifti siniri görme siniri olarak bilinir?"

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım ve Hizmetler bölümünün 2023-2024 Güz Dönemi Anatomi final sınavından bazı sorular ve cevaplar aşağıda verilmiştir:

Soru 1: Dengenin (postür) korunması ile ilgili beyin kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cerebrum
B) Cerebellum
C) Mesencephalon
D) Pons
Cevap: B) Cerebellum

Soru 2: İşitme ve denge siniri hangisidir?
A) N. opticus
B) N. facialis
C) N. vestibulocochlearis
D) N. glossopharyngeus
E) N. Vagus
Cevap: C) N. vestibulocochlearis

Soru 3: Aşağıdaki kafa çiftlerinden hangisi görme siniri olarak bilinir?
A) Nervus facialis
B) Nervus opticus
C) Nervus vagus
D) Nervus hypoglossus
E) N. Trigeminus
Cevap: B) Nervus opticus

Soru 4: Beyni saran zarlardan en dıştaki hangisidir?
A) Pia mater
B) Dura mater
C) Arah mater
D) Endosteum
E) Periosteum
Cevap: B) Dura mater

Soru 5: Beyin ile medulla spinalis arasında duygusal istasyon merkezini oluşturur. Koku yolları dışındaki bütün duyu yolları önce… uğrar sonra beyin korteksine iletir. Boşluğa uygun tanımı bulunuz.
A) Hipotalamus
B) Talamus
C) Beyin sapı
D) Medulla spinalis
E) Telencephelon
Cevap: C) Beyin sapı

Soru 6: Aşağıdaki organlardan hangisi liriner sisteme dahil değildir?
A) Mesane
B) Testis
C) Ureter
D) Urethra
E) Böbrekler
Cevap: E) Böbrekler

Soru 7: Sagittal düzlem üzerinde bükülme veya eklem açısının küçülmesine ne ad verilir?
A) Fleksiyon
B) Ekstansiyon
C) Abduksiyon
D) Circumduction
E) Rotation
Cevap: A) Fleksiyon

Soru 8: Yukarıdakilerden hangisi Paranazal Sinüsler içerisinde yer almaz?
A) e
B) d
C) c
E) a
Cevap: A) e

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisinde kafa çifti sinirleri ve spinal sinirlerin sayısı doğru verilmiştir?
A) 12-31
B) 12-33
C) 10-31
D) 11-32

34
Cevap: D) 11-32

Soru 10: Normalde kalbin elektiriksel uyarısı nerede oluşturulur?
A) Atrioventriküler düğüm (AV nod)
B) Hiss demeti
C) Purkinje lifleri
D) Sinoatrial düğüm (SA nod)
E) Sağ ventrikül
Cevap: D) Sinoatrial düğüm (SA nod)

Soru 11: Beyni aktif durumda tutarak davranış ve dikkat açısından uyanık olmayı sağlar. Kas tonusu ve ağrı duygusunun algılanmasını düzenler. Solunum ve dolaşım gibi bazı otonomik fonksiyonları koordine etmek gibi görevleri vardır. Yukarıda verilen bilgiler beyinde bulunan…
Cevap: D

Soru 12: Kalpte sol atrium ile sol ventrikül arasında yer alan kapak hangisidir?
A) Pulmoner kapak
B) Semiulnar kapak
C) Triküspit kapak
D) Aort kapağı
E) Mitral kapak
Cevap: E) Mitral kapak