Bütçe açığı nedir ve nasıl oluşur?

Bütçe açığı, geniş anlamıyla, kamunun belirli bir dönemdeki (genellikle bir yıl) gelirlerinin giderlerinden daha düşük olduğu durumdur. Ancak bu durumun oluşumu ve nedenleri genellikle iyi anlaşılmaz. Sizin anlamanızı kolaylaştırmak için, bütçe açığının nasıl oluştuğunu ve hangi unsurların buna katkıda bulunduğunu açıklayabilir misiniz? Ayrıca bütçe açığı olan bir devletin bunu nasıl finanse edebileceği, bütçe açığının artması veya azalması durumunda ekonomi üzerinde hangi etkilerin olabileceği ve bütçe açığı ve borçlanma arasındaki ilişkinin ne olduğunu da belirtebilir misiniz?