Borçlanma oranlarının ekonomiye etkisi nedir?

Borçlanma oranının ekonomik aktiviteler üzerindeki etkisini ölçmek karmaşık bir süreç olabilir. Kısa vadede, borçlanma, harcamaları artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için kullanılabilir. Ancak, uzun vadede yüksek borçlanma oranları, faiz oranlarını ve enflasyonu artırabilir, hanehalkı ve işletme bütçelerini zorlayabilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Borçlanmanın ekonomiye olan bu etkileri nasıl ölçülür? Borç oranlarındaki küçük bir değişikliğin genel ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olabilir mi?