Nasıl bir Gelir Dağılımı Adaletli kabul edilir?

Bir toplumda gelirin nasıl dağıldığını belirlerken hangi ölçütler kullanılır ve bunlar nasıl ölçülür? Tüm geliri bel personelin alması veya tüm gelirin toplumda eşit olarak dağıtılmasını adaletli bir gelir dağılımı olarak tanımlar mıyız? Bu durumun toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir? Adaletli bir gelir dağılımında hangi koşullar yerine getirilmeli ve bu koşullar toplumsal ve ekonomik anlamda nasıl etki eder?