Türkiye'nin kamu borcu ne kadar ve borçlarını nasıl ödüyor?

Türkiye’nin toplam kamu borcu ne kadardır? Bu borç miktarı, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile karşılaştırıldığında ne orana denk gelmektedir? Türkiye bu borcu ne şekilde finanse etmektedir? Bunun yanı sıra, Türkiye’nin dış borçlarının çoğunluğunu hangi sektörler oluşturmaktadır? Türkiye’nin yerli ve yabancı borçlarının ödeme tavizlerini nasıl planladığı, neler olduğu ve bu ödeme planlarının Türkiye’nin genel ekonomik durumu üzerinde ne tür etkileri olduğu konusunda bilgi sahibi olmak isterim.