Anlık bellek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru: “Anlık bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?”

a) Duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir

b) Anlık bellek olarak da adlandırılabilir

c) Anlık bellekten süzülen sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılır

d) Algısal belleğin kapasitesinin sınırlıdır

e) Anlık bilginin tutulma süresi sınırlıdır.

Doğru cevap, d) Algılsal belleğin kapasitesinin sınırlıdır’dır. Bu ifade yanlıştır çünkü ifade anlık bellekle alakalı olmaması nedeniyle yanıltıcıdır. Algısal bellek, duyusal bilgilerin ilk karşılaştığı ve bir süre tutulduğu bellek bölümüdür ve kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtmek yanıltıcıdır. Öyle ki, algısal bellek, birçok duyusal bilgiyi aynı anda işleyebilir ve tutabilir. Ancak bu bilgilerin çoğu anlık belleğe (ya da kısa süreli belleğe) geçmez.

Açıklamalar

a) Duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir.

Bu ifade doğrudur. Anlık bellek, duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği, kodlandığı ve çoğunun unutulduğu bellek bölümüdür.

b) Anlık bellek olarak da adlandırılabilir.

Bu ifade doğrudur. Anlık bellek aynı zamanda algısal bellek olarak da adlandırılmaktadır.

c) Anlık bellekten süzülen sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılır.

Bu ifade doğrudur. Anlık bellekten süzülen bilgi, genellikle, anlık belleğin kapasitesini aşmayacak bir biçimde sınırlıdır ve bu bilgiler, daha sonra kısa süreli belleğe aktarılır.

e) Anlık bilginin tutulma süresi sınırlıdır.

Bu ifade doğrudur. Anlık bellekte bilgilerin tutulma süresi çok kısa olup, genellikle birkaç saniyeyi geçmez.

TERİMLER:

Anlık Bellek (Algısal Bellek): Duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Duyusal bilgiler, ilk olarak algısal belleğe gelir ve burada bir süre tutulur. Bu bilgilerin çoğu hızla unutulur, önemli ya da dikkat çeken bilgiler anlık bellekten süzülerek kısa süreli belleğe aktarılır.

Kısa Süreli Bellek: Anlık bellekten süzülen bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek bölgesidir. Kısa süreli bellek, bilgiyi birkaç saniye ile birkaç dakika arası bir süre boyunca tutabilir.

2 Beğeni

Anlık bellek, bir diğer adıyla algısal bellek konusunu daha detaylı bir şekilde açıklayabilmek için anlık belleğin tanımından başlayalım ve ardından belirtilen ifadeler üzerinde durarak doğru ve yanlış olanları ayırt edelim.

Anlık Bellek (Algısal Bellek)

Anlık bellek veya algısal bellek, bilginin ilk kez beynimize ulaştığı ve orada çok kısa bir süre (milisaniyeler ile birkaç saniye arasında) tutulduğu bellek türüdür. Bu bellek türü, bireyin bir deneyimi veya bilgileri işlemesi ve anlaması için gereklidir.

Anlık belleğin kapasitesi oldukça sınırlıdır ve bu kapasite genellikle birkaç öğe ile sınırlıdır. Bu öğeler süzülerek ve kodlanarak kısa süreli belleğe aktarılır.

Belirtilen İfadeler Üzerine İnceleme

a) Duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir: Bu ifade doğrudur. Anlık bellek, duyusal bilgiyi çok kısa bir süreliğine tutan bir bellek türüdür.

b) Anlık bellek olarak da adlandırılabilir: Bu ifade de doğrudur. Anlık bellek ile algısal bellek terimleri çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılır ve aynı bellek süreçlerini ifade ederler.

c) Anlık bellekten süzülen sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılır: Bu ifade de doğru bir ifadedir. Anlık belleğin kapasitesi sınırlı olduğu için, sadece birkaç öğe süzülerek ve kodlanarak kısa süreli belleğe aktarılır.

d) Algısal belleğin kapasitesi sınırlıdır: Bu ifade yanlıştır. Anlık belleğin kapasitesi sınırsızdır ancak bilginin orada kalış süresi sınırlıdır. Sorunun cevabının bu seçenek olması gerekiyor.

e) Anlık bilginin tutulma süresi sınırlıdır: Bu ifade de doğru bir ifadedir. Anlık bellek, bilgiyi maksimum birkaç saniye tutabilir.

Buradan hareketle, d) seçeneği yanlış bir seçenektir, çünkü kapasite sınırsızdır. Ancak bilginin orada kalma süresi sınırlıdır.

TERİMLER:

Anlık Bellek (Algısal Bellek): Bilginin ilk kez beynimize ulaştığı ve orada çok kısa bir süre (milisaniyeler ile birkaç saniye arasında) tutulduğu bellek türü.
Kısa Süreli Bellek: Bilgilerin biraz daha uzun bir süreliğine (genellikle birkaç dakika boyunca) tutulduğu, ancak hala sınırlı olan bir bellek türü.