Ammianus, "Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi.... Hunlarla ilgili olarak .... ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? (2018 TYT)

Ammianus, “Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” demiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;
I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,
II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,
III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? (2018 TYT)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Ammianus’un ifadesine göre, Hunlar iyi savaşçılardır ve yay ve kement kullanmada eşsizdirler. Ancak, Hunlarla ilgili olarak orduda onlu sistemi oluşturdukları ve savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları ifadelerine ulaşılamamaktadır.

Bu nedenle, yanıt olarak yalnız II seçeneği doğrudur. Hunlar savaş aletlerini etkin bir şekilde kullanabilirler.

Metinde Hunların “iyi savaşçılar” oldukları ve “yay ve kement kullanmakta eşsiz” oldukları belirtilmektedir. Bu bilgilerden Hunların savaş aletlerini etkin kullandıkları sonucuna ulaşılabilir. Ancak metinde orduda onlu sistemden veya savaşlarda hilal taktiğinden bahsedilmemektedir. Bu nedenle I ve II ifadeleri doğrudur, III ifadesi yanlıştır.

Cevap: (D) I ve II