Hızlı resimli soru sor - 4.06.2024 15:30:02

image

Ekonomi soru

Ammianus, “Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” demiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;
I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,
II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,
III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? (2018 TYT)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

(İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası)


Bu resim, TYT hazırlık kaynaklarından alınmıştır. Hunlarla ilgili olarak tarihsel bilgiler içermekte ve bir soru ile bu bilgiler üzerine değerlendirme yapılması istenmektedir.

Hunların Savaş Taktikleri ve Ekipman Kullanımı

I. Orduda Onlu Sistemi Oluşturdukları

Metinde, Hunların savaşta nasıl bir organizasyon yapısına sahip olduklarına dair spesifik bir bilgi verilmemiştir. Orduda onlu sistemin kullanımı daha çok diğer Türk devletleri ve Moğollar arasında yaygındır. Bu nedenle metin, orduda onlu sistemi oluşturduklarına dair herhangi bir izlenim vermemektedir.

II. Savaş Aletlerini Etkin Kullandıkları

Metin açıkça Hunların savaş aletlerini, özellikle yay ve ok gibi ekipmanları etkin bir şekilde kullandığından bahsetmektedir. “Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” ifadesi, onların savaş aletlerini ne kadar etkin kullandığını doğrulamaktadır.

III. Savaşlarda Hilal Taktiğini Uyguladıkları

Metinde Hunların savaş taktiklerine dair bir bilgi verilmemektedir. Hilal taktiği, özellikte Türk ve bazı diğer göçebe kavimler tarafından kullanılan bir savaş stratejisidir, ancak bu taktik burada ifade edilmemiştir.

Cevap

Yukarıdaki değerlendirmeye göre doğru cevap B) Yalnız II olacaktır. Ammianus’un metnindeki bilgi yalnızca Hunların savaş aletlerini etkin kullandığını belirtmekte ve diğer ifadeler hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir.

Diğer Seçeneklerin Açıklaması

  • A) Yalnız I: Metinde orduda onlu sistemin kullanılmasıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır.
  • C) Yalnız III: Hilal taktiğinin kullanıldığına dair bir bilgi verilmemiştir.
  • D) I ve II: Orduda onlu sistemden de bahsedilmemiştir, dolayısıyla bu seçenek yanlıştır.
  • E) II ve III: Hilal taktiği hakkında bir bilgi bulunmadığı için bu seçenek yanlıştır.

TERİMLER:

Hilal Taktiği: Savaş sırasında düşmanı pusuya düşürmek için kullanılan, yarım hilal şeklinde dizilerek merkezdeki düşmanı çevreleyerek imha etmeye yönelik bir askeri strateji.
Onlu Sistem: Türk ve Moğol askeri teşkilatlarında kullanılan bir organizasyon biçimi, her birlik on kişilik küçük birimler halinde düzenlenir ve on birlik bir araya geldiğinde bir üst birimi oluşturur.