Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) nedir ve nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), üniversiteye giriş sınavlarına başvururken oldukça önemli bir etkendir. Öğrencinin lise başarısını yansıtan bu puan, üniversiteye giriş sıralamalarında önemli bir yer tutar. Peki, AOBP nasıl hesaplanır? Hangi kriterlere ve ders başarılarına göre bu puanlamalar yapılır ve bu puanın üniversiteye giriş sınavlarındaki etkisi nedir?

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Nedir?

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca elde ettikleri not ortalamalarının hesaplanarak, üniversiteye giriş sınavlarında kullanılmak üzere standardize edilmiş bir puana dönüştürülmesidir. Bu puan, öğrencinin lise dönemindeki akademik başarısını gösterir ve üniversiteye giriş sınav sonuçlarında kullanılarak, adayın genel başarı sıralamasını etkiler.

AOBP Nasıl Hesaplanır?

AOBP hesaplaması genellikle şu adımlarla gerçekleştirilir:

 1. Lise Not Ortalaması: Öncelikle, öğrencinin lise dönemi boyunca aldığı tüm derslerden elde ettiği notların ortalaması hesaplanır.

 2. Standartlaştırma: Hesaplanan not ortalaması, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bir katsayı ile çarpılarak standartlaştırılır. Bu işlem sayesinde, farklı eğitim kurumlarındaki notlandırma farklılıkları dengelenmiş olur.

 3. Son AOBP Puanı: Standartlaştırılmış not ortalaması, öğrencinin AOBP’sini oluşturur.

Hangi Kriterler ve Ders Başarıları Dikkate Alınır?

AOBP hesaplamasında dikkate alınan başlıca kriterler şunlardır:

 • Derslerin Kredisi: Lise öğretim programında dersler, önemine göre farklı kredi değerlerine sahiptir. Örneğin, matematik ve fen bilimleri gibi dersler genellikle daha yüksek krediye sahiptir.

 • Derslerin Notları: Derslerden alınan notlar (örneğin 0-100 veya 1-5 gibi skalalarla ifade edilir).

 • Yıl Sonu Başarı Puanları: Her eğitim yılının sonunda öğrencilerin derslerden aldıkları yılsonu başarı puanları.

AOBP’nin Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Etkisi

AOBP, üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı sıralamasını doğrudan etkiler:

 • Sınav Sonuçlarının Yüzdesi: Adayın üniversiteye giriş sınavlarından aldığı puanların, genel başarı sıralamasında belirli bir yüzde ile hesaba katılır. AOBP ise genellikle kalan yüzdeyle hesaba katılır.

 • Sıralamadaki Önemi: Özellikle başa baş durumlarda, AOBP yüksek olan adayların sıralamada daha üst sıralara yerleşmesi mümkün olabilir. Bu durum, özellikle kontenjanı sınırlı ve rekabetin yüksek olduğu bölümlerde daha belirgin bir etkiye sahiptir.

TERİMLER:

Katsayı: Matematikte, bir işlemin sonucunu etkileyen sayısal değer.
Standartlaştırma: Farklı sistemlerdeki verileri, karşılaştırılabilir hale getirmek için belli bir standarta veya ortak bir ölçü birimine dönüştürme işlemi.
Kredi: Eğitim kurumlarında derslerin önemini ve o ders için ayrılan zaman miktarını ifade eden bir birim.

1 Beğeni

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Nedir?

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), lise öğrenimleri boyunca elde ettikleri not ortalamalarının, üniversiteye giriş sınavlarında kullanılmak üzere standardize edilmiş bir puana dönüştürülmesidir. AOBP, lisedeki akademik başarınızın bir göstergesidir ve Tek Aşamalı Sınav Sistemi’nde (TASS) yerleştirme puanınızın hesaplanmasında kullanılır.

AOBP Nasıl Hesaplanır?

AOBP hesaplanırken şu adımlar izlenir:

1. Diploma Notu:

 • Lise diplomasındaki tüm derslerin ortalama notu hesaplanır.
 • Bu ortalama 5 ile çarpılır.
 • 50’nin altında kalan diploma notları 50 olarak değerlendirilir.

2. Ağırlıklandırma:

 • Hesaplanan diploma notu, okulunuzun Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan ortalamasına göre ağırlıklandırılır.
 • ÖSS puan ortalaması 80’in altında olan okullar için 80 kabul edilir.
 • Ağırlıklandırma işlemi şu şekilde yapılır:
AOBP = (Diploma Notu x 5) / (Okul ÖSS Ortalaması / 80)

3. AOBP Kategorileri:

 • Ağırlıklandırma işleminden sonra AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA olmak üzere üç farklı AOBP puanı hesaplanır.
 • Bu kategoriler, adayın tercih ettiği sınav türüne göre kullanılır.

Örnek:

 • Bir öğrencinin diploma notu 85 olsun.
 • Öğrencinin okulunun ÖSS puan ortalaması 72 olsun.

Bu durumda öğrencinin AOBP’si şu şekilde hesaplanır:

AOBP = (85 x 5) / (72 / 80) = 59.72

Öğrencinin AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA puanları da bu şekilde hesaplanır.

AOBP’nin Önemi

AOBP, TASS’da yerleştirme puanınızın %20’sini oluşturur. Bu nedenle, AOBP’niz ne kadar yüksek olursa, üniversiteye yerleşme şansınız da o kadar artar.

Ancak, AOBP tek başına yeterli değildir. Sınav puanınız da yerleştirme puanınızda önemli bir rol oynar.

Ek Bilgiler

Umarım bu bilgiler AOBP hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.

1 Beğeni