2009 yılında ağırlıklı orta öğretim başarı puanı hesaplama formülü nedir ne nasıldı?

2009 yılında ağırlıklı orta öğretim başarı puanı hesaplama formülü nedir nasıldı hocam

2009 yılında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) hesaplama formülü, ÖSYM tarafından her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 farklı şekilde hesaplanıyordu.

Hesaplama Formülü:

AOBP = (Ders Puanı x Ders Katsayısı) / 10 + Okul Puanı

Ders Puanı: Her ders için 100 üzerinden alınan notun 10’a bölünmesi ile elde edilir.

Ders Katsayısı: Her ders için ÖSYM tarafından belirlenen katsayıdır.

Okul Puanı: Adayın mezun olduğu okulun ÖSS puan ortalamasının 100’e eklenmesi ile elde edilir.

Ağırlıklar:

  • Sözel: Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu dersleri
  • Sayısal: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
  • Eşit Ağırlıklı: Sözel ve Sayısal derslerin ortalaması

2009 Yılında Ders Katsayıları:

Ders Grubu Katsayı
Türkçe 1
Matematik 1
Fen Bilimleri 1
Tarih 0.8
Coğrafya 0.8
Felsefe Grubu 0.6

Örnek:

Bir öğrencinin Türkçe’den 90, Matematik’ten 85, Fen Bilimleri’nden 75, Tarih’ten 80, Coğrafya’dan 70 ve Felsefe’den 60 aldığını ve mezun olduğu okulun ÖSS puan ortalamasının 100 olduğunu varsayalım.

Sözel AOBP:

(90 x 1 + 80 x 0.8 + 60 x 0.6) / 10 + 100 = 83.2

Sayısal AOBP:

(85 x 1 + 75 x 1) / 10 + 100 = 82.5

Eşit Ağırlıklı AOBP:

(83.2 + 82.5) / 2 = 82.85

Değişiklikler:

2010 yılından itibaren AOBP hesaplama formülünde bazı değişiklikler yapıldı. En önemli değişiklik, ders katsayılarının kaldırılması ve tüm derslerin eşit ağırlıklı değerlendirilmesidir. Ayrıca, okul puanı yerine YKS puanı kullanılmaya başlandı.

Güncel AOBP Hesaplama Formülü:

AOBP = (Ders Puanı) / 10 + YKS Puanı

Güncel Ders Katsayıları:

Tüm derslerin katsayısı 1’dir.

Daha Fazla Bilgi:

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur.

Peki hocam aobp puanı hesaplanırken ingilizce nin katsayısi nedir

2009 yılında ağırlıklı orta öğretim başarı puanı hesaplanırken, İngilizce dersinin katsayısı 5’tir. Başarı puanının hesaplanmasında, her bir dersten alınan puanın o derse ait katsayısı ile çarpılması ve sonuçların toplanması yöntemi kullanılır. İngilizce dersi için katsayı 5 olduğu için, İngilizce dersinden alınan puan 5 katı olarak değerlendirilir. Bu sayede, İngilizce dersi başarı puanına daha fazla etki eder.