Varoluşçulukta özgürlük nasıl anlaşılır?

Varoluşçuluk akımı, insanın dünyadaki varlığının temelde özgür ve anlamsız olduğunu öne sürer. Bu bakış açısına göre, insanlar kendi nedenlerini kendileri yaratmalıdırlar. Bu nedenle, varoluşçulukta özgürlük nasıl kavranır? Büyük varoluşçu düşünürlerden Jean-Paul Sartre’ye göre özgürlük ne anlama gelir? Sartre’ın fikirlerinden hareketle bu kavramın geniş bir topluluk tarafından nasıl yorumlandığını ve bu fikirlerin etik ve sosyal sonuçları nelerdir? Bu konuyu derinlemesine anlamak ve tartışmak için bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.