Varoluşçuluğun unsurları yaşamımıza nasıl etki eder?

Varoluşçuluk, insanın özgür bir birey olarak, kendi değerlerini ve anlamlarını yaratması, bu yaratılan değerler ve anlamlar üzerinden yaşamını sürdürmesi düşüncesini içerir. Buna göre, varoluşçuluk kendi değerlerimizi ve anlamlarımızı oluştururken veya seçerken bize nasıl bir yol gösterir? Varoluş bir konu üzerindeki düşüncelerimizi nasıl etkiler? Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, varoluşçu düşünceler ve inançlar, yaşam tarzımızı ve bakış açımızı nasıl şekillendirir ve yönlendirir?