Toplam meyve satış miktarı nedir?

s1188

Soru: 1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Tablo:
Meyve satış miktarı ve satış tutarı verilmiştir.

Meyve Satış Miktarı (kg) Satış Tutarı (TL)
A 36 36
B 80 120
C 20 70
D 16 32
E 15 45

Not: Yukarıdaki bilgiler 1-2. soruların cevabını bulmak için kullanılmalıdır.