Tehlike değerlendirmesi nasıl yapılır ve risk seviyesi nasıl belirlenir?

Her bir tehlike, aşağıdaki kriterlere göre risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu değerlendirme, farklı tehlikelerin aynı temelde değerlendirilmesini sağlar. Tehlikelerin etki şiddeti, etki olasılığı ve insan sağlığına olan etkisi için kabul edilen kriterler:

Olasılık Şiddet 1 2 3 4 5
1 Mümkün olmayan 1 Önemsiz 5 10 15 20 25
2 Seyrek 2 Sıradan 4 8 12 16 20
3 Dönemsel 3 Tehlikeli 3 6 9 12 15
4 Sıkça 4 Kritik 2 4 6 8 10
5 Kesin 5 Felaket 1 2 3 4 5

Risk = Olasılık x Şiddet

Karar Ağacı Sorgulaması
S1: Belirlenen tehlike için kontrol/önleyici faaliyetler var mı?
(“Evet” ise S2’ye geçiniz)

S2: Bu aşamada bu tehlike yok edilebilir mi ya da kabul edilebilir seviyeye indirilebilir mi?
(“Hayır” ise S3’e geçiniz. “Evet” ise bu aşama bir KKN’dir.)

S3: Belirlenen tehlikeyle ilgili durum kabul edilebilir seviyenin üstüne çıkabilir mi?
(“Hayır” ise bu aşama bir KKN değildir. “Evet” ise S4’e geçiniz.)

S4: Daha sonraki proses aşamalarında bu tehlike yok edilebilir mi ya da kabul edilebilir seviyeye indirilebilir mi?
(“Hayır” ise bu aşama bir KKN’dir. “Evet” ise bu aşama bir KKN değildir.)

Risk Seviyeleri

  1. Risk Puanı 1 ≤ Risk seviyesi ≤ 4: Risk Yok, Kontrol Ölçümlerine Gerek Yok
  2. Risk Puanı 4 ≤ Risk seviyesi ≤ 9: Düşük Risk, Karar Ağacı Sorgulamasına Gidilir (Uygun Olduğunda Kontrol Ölçümleri Yapılmalıdır)
  3. Risk Puanı 10 ≤ Risk seviyesi ≤ 12: Orta Risk, Karar Ağacı Sorgulamasına Gidilir (Kontrol Ölçümleri Uygulanmalıdır)
  4. Risk Puanı 15 ≤ Risk seviyesi ≤ 25: Büyük Risk, Karar Ağacı Sorgulamasına Gidilir

Notlar:

  • “KKN”: Açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir.
  • Karar Ağacı Sorgulaması: Bu kısımdaki “S” ile başlayan ifadeler, soruları temsil ediyor gibi görünüyor. Bunların tam olarak ne anlama geldiği daha açık bir şekilde belirtilmelidir.