Tarım Sektörünün Ekonomiye Etkisi Nedir?

Tarım sektörü pek çok hükümet için öncelikli hedeflerden biridir çünkü toplumun temel ihtiyaçlarından birine doğrudan hizmet eder: gıda. Peki tarım sektörünün genel ekonomi üzerindeki rolü ve etkisi nedir? Ekonomik büyüme, istihdam, ihracat gelirleri, enflasyon ve diğer makroekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Ayrıca, tarım sektörüne yapılan yatırımların ve tarım politikalarının ekonomik büyüme ve gelişme üzerinde ne gibi etkileri olabilir?