Sanayi Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi Nedir?

Sanayi sektörü, ekonomi üzerinde derinlemesine bir etkisi olduğuna göre, bu sektörün ekonomiye tam olarak hangi katkıları bulunmaktadır? Sanayi sektörünün ekonomik yapı üzerindeki rolünü ve sanayi politikalarının hedeflerinin ne olduğunu belirlemeye yönelik hangi faktörler göz önünde bulundurulur? Sanayi sektörü, demografik yapının, istihdam oranlarının ve ekonomik çıktının şekillenmesinde ne gibi bir rol oynar? Sanayi sektörünün gelişiminin kişi başına düşen yıllık geliri ve yaşam standartlarını ne şekilde etkilediği nasıl ölçülür?