Ekonomik Kalkınmayı Destekleyen Faktörler Nelerdir?

Ekonomik büyüme ve kalkınma bir ülkenin refah düzeyini ve yaşam standartlarını etkileyen önemli unsurlardır. Çeşitli faktörler ekonomik kalkınmayı etkiler ve bu faktörlerin bir birleşimi genellikle ekonomik büyüme hızını belirler. Genel olarak, bu faktörler fiziksel sermaye, insan sermayesi, teknolojik ilerleme ve doğal kaynaklar olarak sınıflandırılan dört ana kategoriye ayrılır. Ekonomik kalkınmayı destekleyen bu faktörlerle ilgili hangi örnekler verilebilir? Bu faktörlerin bir ülke ekonomisinde nasıl bir etkisi olur ve bu etkiler ne şekilde ölçülebilir?