Gelişimine Katkı Sağlayan Faktörler Nelerdir?

Bir medeniyetin gelişimi ve genişlemesi için hangi faktörler önemlidir? Toplumsal iş bölümü, tarım teknolojisi, milli gelir, doğal kaynaklar, bilim ve sanatın gelişmesi, eğitim, savaş ve savunma yeteneği gibi çeşitli faktörler genellikle medeniyetlerin gelişimini etkileyen unsurlardır. Ancak özellikle eski medeniyetler için bu faktörlerin hangileri en fazla öneme sahipti? Farklı medeniyetler için bu faktörlerin önemi değiştirebilir mi? Bu konuyu genelleştirebilir miyiz yoksa tüm medeniyetler için farklı bir etkileşim mi geçerli?