Globalleşme Sürecinde Sınıf Farklılıklarının Belirginleşmesi Neden Olur?

Globalleşmenin hızlandığı çağımızda, toplumları tanımlayacak en önemli unsurlardan biri de sosyo-ekonomik sınıflandırmalar olmuştur. Bazı düşünürler, globalleşmenin neden olduğu ekonomik dönüşümlerin, toplum içerisinde sınıf farklılıklarını belirginleştirdiğini iddia ederler. Peki, globalleşmenin sınıf farklılıklarını güçlendirme potansiyeli nereden gelmektedir? Doğrudan uluslararası sermayenin hareketi, teknolojik gelişmeler ve kültürel değişimler gibi faktörler, bu sınıf ayrımını nasıl etkileyebilir? Ayrıca, böyle bir durumda toplumlar ne tür etkilerle karşılaşabilirler?