İklim Değişikliği Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiler?

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerinde ne gibi etkileri vardır? Bu değişiklikler, çeşitli bitki türlerinin yağış miktarı, sıcaklık ve mevsim koşullarına verdiği tepkileri ve bunların verimlilik, gıda güvenliği ve genel tarımsal sürdürülebilirlik üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini anlamak açısından önemlidir. Sıcaklıkta ve yağış miktarlarında yaşanan değişimlerin tarımsal üretim döngülerini ve bitkisel hasatın mevsimlerini nasıl etkileyebileceğini tartışabilir misiniz? Bu etkiler hem küçük ölçekli çiftçiler hem de büyük ölçekli tarımsal endüstriler için genellenebilir mi?