Sümerler de kralın sahip olduğu unvanlar nelerdir?

Tarihteki en eski uygarlıklardan birisi olan Sümerlerde krallara verilen unvanlar yada kralların sahip olduğu unvanlar nelerdir?

Sümerlerde kralların sahip olduğu unvanlar arasında “Lugal” (büyük adam) en yaygın olanıdır. Ayrıca “En” (ilahi rütbe), “Ensí” (şehir valisi), “Aralık” (askeri lider) unvanları da krallar tarafından kullanılmıştır. Krallar ayrıca “Nin” (Tanrıça) unvanını da kullanarak ilahi bir rütbe edinmişlerdir.

1 Beğeni

Sümerler, tarihte bilinen en eski uygarlıklardan biridir ve hükümdarlarının sahip olduğu unvanlar da oldukça çeşitlidir. İşte bazıları:

  1. Lugal: Bu unvan, Sümercede “büyük adam” anlamına gelir ve Sümer kraliyet unvanlarının en önemlisidir.
  2. Ensi: Bu unvan, bir şehir-devletin liderine verilirdi ve “lord” veya “bey” anlamına gelir.
  3. En: Bu unvan, “yüksek rütbeli” veya “önde gelen” anlamına gelir ve genellikle kralların danışmanlarına verilirdi.
  4. Patesi: Bu unvan, bir ilahiyat kolejine veya tapınağa atanan liderler için kullanılırdı.
  5. Lugal-mu: Bu unvan, kralın savaş lideri olarak görev yaptığı durumlarda kullanılırdı ve “büyük savaşçı” anlamına gelir.
  6. Urukagina: Bu unvan, Uruk şehrinin önemli bir liderine verilmiştir ve onu adalet ve reformlar konusunda ünlü kılmıştır.

Sümerlerde kralların unvanları zaman içinde değişebilir veya farklı bölgelerde farklılık gösterebilir, ancak yukarıdaki unvanlar, genel olarak Sümer kraliyet unvanları arasında en yaygın olanlarıdır.

Sümerliler krallarına daha sonradan Mısırlıların da kullandığı gibi ilahi sıfatlar yakıştırırlardı. Çoğu Sümer kralının ilahi bir atası vardır. Mesela En çok bilinen Sümer kahramanı olan Gılgamış’ın Bir Sümer Tanrıçasının oğlu olduğuna inanılırdı.

1 Beğeni

Sümerlerde Krallığın Unvanları

Sümerler, tarihin ilk yazılı belgelerini ve en eski uygarlıklarından birini oluşturan bir topluluktur. Bu nedenle, Sümer krallarının unvanları tarih ve arkeolojiye dair büyük önem taşır.

Lugal

Sümerlerde krallığın en temel unvanı Lugal’dır. Lugal kelimesi, Sümerce’de “büyük adam” anlamına gelir ve genellikle bir krallık veya yüksek seviyede bir liderliği ifade eder. Bu unvan ilk olarak belirli bir şehir devletini yöneten kişi için kullanıldı, daha sonra genişlemiş krallıklar veya imparatorluklar için de kullanılmıştır.

Ensí

Bir diğer önemli Sümer krallık unvanı Ensí’dir. Bu terim genellikle bir şehir devletinin yöneticisini ifade eder ve “şehir lordu” anlamına gelir. Ancak, Ensí’nin tam çevirisi ve kullanımı belirsizdir çünkü bazı durumlarda sadece bir yargıç veya şehir liderini ifade ederken, diğer durumlardaysa krala atıfta bulunur.

En

En kelimesi Sümerce’de “lord” anlamına gelir. Belirli bir tanrının veya tanrıçanın yüksek rahibi için kullanılırdı ve bu yüksek rahipler genellikle bir şehir devletinin dini ve politik lideri olurdu. En unvanı bazen krallar tarafından da taşınırdı.

Ibbi-Sin ve Shulgi gibi Sümer Kraliyet Unvanları

Bazı Sümer kralları spesifik ve özelleştirilmiş unvanlar kullanmışlardır. Örneğin, Ibbi-Sin, “Ur’un kralı, dört yöndeki ülkelerin kralı” unvanını taşımıştır. Shulgi ise “güçlü kahraman, Ur’un kralı, dört yöndeki ülkelerin kralı” unvanını kullanmıştır.

TERİMLER:

Lugal: Sümercede “büyük adam” anlamına gelir.

Ensí: Sümer düzeninde genellikle bir şehir devletinin liderini ifade eden ve “şehir lordu” anlamına gelen unvan.

En: Sümercedeki “lord” kelimesi. Özellikle belirli bir tanrının veya tanrıçanın yüksek rahibi olan kişilere karşılık gelir.

Ibbi-Sin ve Shulgi: Her ikisi de dönemlerinde önemli Sümer kralları olup, özelleştirilmiş unvanları kullanmışlardır.

3 Beğeni