Ortaçağda Müzik Nasıldı?

Ortaçağda (yaklaşık M.S. 500 ile 1500 yılları arasında) müzik ne türden öğeler içeriyor ve ne gibi amaçlara hizmet ediyordu? Bu dönemde kullanılan müzik aletleri nelerdi? Dinî etkinlikler ve törenler için özgün müzikal yapılar geliştirilmiş miydi, yoksa dönemin popüler melodileri ve ritimleri mi kullanılıyordu? Ortaçağ müziğinin üretilme ve icra edilme şekilleri nelerdi ve bu müzik, bu dönemin toplumunda hangi rolleri oynuyordu?