Orta çağ'da bilim ne durumdaydı? Bu dönemde hangi önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

Orta Çağ olarak anılan dönem genellikle 5. Yüzyıldan 15. Yüzyıla kadar olan süreci ifade eder. Bu dönemde bilim ve bilimsel düşünce, ağırlıklı olarak dini inanç ve uygulamalar tarafından etkileniyordu. Bilim adamları ve filozoflar, dini inançlarını sorgulayan veya meydan okuyan fikirleri kabul etmek yerine genellikle onları reddettiler. Ancak, bu dönemde de önemli bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaşandı. Örneğin, matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve tıp gibi birçok bilim dalında önemli gelişmeler oldu. Merakımı çeken nokta, bu zorluklara rağmen bilim adamları ne tür çalışmalara imza attı? Orta Çağ boyunca hangi bilimsel ilerlemeler kaydedildi ve bu ilerlemeler çağın sonraki dönemlerine nasıl bir etki yaptı?