Müzik türlerinin evrimi nasıl gerçekleşiyor?

Müzik türleri zaman içinde nasıl değişiyor ve yeni türler nasıl ortaya çıkıyor? Teknolojik ilerlemeler müzik türlerini nasıl etkiliyor?