Caz müziğinin evrimi nasıl gerçekleşti?

Caz müziği, 20. yüzyılın başlarında Amerika’da ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmış bir müzik türüdür. Bu özgün tarzın kökeni, Afrika’nın ritimlerine, Batı’nın melodik ve harmonik yapısına dayanmaktadır. Cazın evriminin, özellikle de 1920’lerin New Orleans’taki Ragtime ve Blues’uyla başlayıp, bugüne ulaşan serüvenini anlamak önemlidir. Bu konuda bazı detaylara ihtiyaç duyuyoruz: Caz stili yıllar boyu ne gibi değişikliklere uğradı? Cazın ana dönemleri nelerdir ve bu dönemlerin her biri cazın sesini ve formunu nasıl etkiledi? Cazın en etkili müzisyenleri kimlerdir ve bu müzisyenler cazın evrimini nasıl etkiledi?