Caz müziği nasıl bir etki yarattı son 100 yılda?

Caz müziği 1920’lerden günümüze kadar olan süreçte nasıl evrildi ve hangi önemli olaylar bu evrimi şekillendirdi? Bu evrime neden olan faktörler nelerdi? Özellikle caz müziğinin toplum üzerindeki etkisi ve nasıl bir sosyal değişiklik yarattığı üzerinde dururken, 20. yüzyılın çeşitli dönemlerinde cazın popülerliğin ve etkisinin incelenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, cazın diğer müzik türleri üzerindeki etkisi de incelenmelidir.