Popüler müziğin gençlik kültürü üzerindeki etkisi nedir?

Popüler müzik, gençler arasında bir iletişim türü olabilir, gençlerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar ve gençlerin sosyal gruplarına bağlı olarak belirli müzik türlerine yönelmelerine neden olabilir. Müzik, gençlere kendilerini ve dünyayı anlamalarını sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu bağlamda, popüler müziğin (Rock, Pop, Hip Hop vs.) gençlik kültürü üzerinde nasıl bir etkisi olduğu anlaşılmak istenmektedir. Konu daha çok sosyal çevrenin, yaşam tarzının, kimlik oluşturma ve kendini ifade etmenin, var olan sosyal normlar ve değerlere karşı duruşun bir parçası olarak müziğin rolü üzerine odaklanacaktır.