Barok Dönem Müzikte Hangi Değişiklikler Meydana Geldi?

  1. ve 18. yüzyıllar arasındaki Barok dönem, müzik tarihinde önemli bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde müziksel estetik ve tekniklerde pek çok değişiklik meydana geldi. Barok dönemi müziğinde melodilerin, ritimlerin, enstrümantasyonun ve yapıların nasıl değiştiğini belirtebilir misiniz? Hangi enstrümanlar popüler hale geldi ve hangi yeni biçimler ortaya çıktı? Buna ek olarak, Barok dönemi bestecilerinin katkıları nelerdir ve bu dönemdeki müzik, nasıl genel müzik tarihi içerisinde bir yer bulmuştur?