Barok dönemi sanat anlayışının özellikleri nelerdir?

Barok dönemi sanatının özelliklerini ve bu döneme ait sanat eserlerinin genel niteliklerini açabilir misiniz? Barok dönemi sanatının hangi tarih aralığını kapsadığını, hangi türde eserlerin üretildiğini ve bu eserlerde hangi tematik ve teknik unsurların öne çıktığını belirtebilir misiniz? Barok sanatın Rönesans ve sonrasındaki diğer sanat hareketlerinden ne şekilde ayrıldığını ve farklılaştığını da ifade eder misiniz?