Postmodernist Sanatın Özellikleri ve Önemi Nedir?

Postmodernizm, geç 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan, geleneksel hiyerarşileri ve estetik standartları sorgulayan bir sanat ve kültür hareketidir. Ancak, bu hareketin geniş kapsamı ve çeşitliliği, onun tam olarak tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Postmodernist sanatın belirgin özellikleri, anahtar kavramları ve temaları nelerdir? Postmodern sanatı öncül sanat hareketlerinden ayıran nedir? Hareket, tarihsel ve kültürel bağlamda ne anlam ifade etmektedir ve hangi etkileri olmuştur?