Miras hukukunda çocukların payı nedir?

Miras hukuku bakımından, bir kişinin ölümü ile birlikte onun varlığı hangi yasalar ve kurallar çerçevesinde paylaştırılır? Çocukların bu mirastan pay almasının yasal zorunluluğu varsa, bu pay ne oranda olmalıdır? Ayrıca, bu paylar arasında cinsiyete dayalı bir ayrım yapılır mı ve eğer yapılırsa, bu ayrımın çeşitli ülkelerin hukuk sistemlerine yansımaları nelerdir?