İdari yargı ve genel yargı arasında ne gibi farklar bulunmaktadır?

Federasyon sistemine sahip ülkeler genellikle ikiye ayrılmış bir yargı sistemine sahip olup idari yargı ve genel yargı olarak adlandırılan bu iki sistem arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Bunlar, üzerinde yargı yetkisine sahip oldukları konular, hüküm verme şekilleri ve süreçleri, uygulanan yasalar ve diğer ilgili hususlarda ayrılırlar. İdari yargının ve genel yargının özelliklerine, belirgin olarak birbirinden ayrıldığı noktalara, hangi tür davaların her birine girip girmediğine, her iki yargı türünde hakim ve savcıların nasıl atandığına, ceza ve yargılama süreçlerinde ne tür farklılıklar bulunduğuna ve bu ayrılıkların yargılama sonuçlarına nasıl yansıdığına dair daha detaylı bilgiye ihtiyacım var.