Marketeye giden Arda 750 gram un alacaktır. Marketteki tartı 700 gramı, 750 gram olarak tartmaktadır. Arda eve gelince annesi unu tarttığında 700 gram geldiğini görür. Yukarıda bulunan hata türü aşağıda bulunan hangi kavramla açıklanır?

Marketeye giden Arda 750 gram un alacaktır. Markettenki tartı 700 gramı, 750 gram olarak tarttığını düşün. Arda eve gelince annesi unu tarttığında 700 gram geldiğini görür. Yukarıda bulunan hata türü aşağıda bulunan hangi kavramla açıklanır?

Bu soru, Arda’nın marketten alınan unun tartılması ile ilgili bir hata durumunu anlatıyor. Unun 750 gram olması gerektiği halde 700 gram olarak tartılması bir ölçüm hatasıdır. Bu durumda, bu tip ölçüm hatası genellikle “sistematik” hata olarak adlandırılır. Sistematik hatalar, ölçüm aletinin kalibrasyonu gibi sistemden kaynaklanan tutarlı yanlışlıkları ifade eder.

Cevap seçeneği olarak “C. Sistematik” uygun görünmektedir.