Kolluk kuvvetlerinin görevlerinin tanımını nerede bulabiliriz ve anayasadaki yeri nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kolluk kuvvetlerinin görevlerini nasıl tanımlar ve bu görevler anayasada hangi kısımda ele alınmıştır? Bu kolluk kuvvetlerinin hangi başlıklar altında değerlendirildiğini ve hangi sorumlulukları taşıdıklarını içeren hangi anayasa maddeleri veya kanunlar vardır?