Karbonatlı içeceğin üzerine dökülen karbondioksitin hacmi nasıl etkilenir? [2 puan]


Bir öğrenci, bir karbonatlı içeceğin üzerine döküldüğünde karbondioksit gazının hacim etkisini araştırır. Karbonatlı içeceğin üzerindeki basıncı değiştirmek için, gaz şırıngasının pistonunun üzerine ağırlıklar yerleştirilir. Toplanan verilerden bazılarını bir grafik göstermektedir.

Grafik:

 • Dikey eksen: CO₂ Hacmi (cm³)
 • Yatay eksen: Zaman (s)
 • İstisnalar: 25.0, 50.0, 75.0, ve 100.0 etiketli noktalar

Grafikte ayrıca 3 farklı deney belirtilmiştir:

 • Deney 1: Pistona ek ağırlık eklenmez
 • Deney 2: Pistona 200g eklenir
 • Deney 3: Pistona 400g eklenir

Soru:

 • Şu soruyu grafiğe ekleyerek belirlemeye çalışın: Deney 1’deki CO²’nin başlangıç salma hızı cm³s-1 cinsinden nedir? [2 puan]

Soru:

 1. Soru devamı:
 • (b) Eğer 600 g ağırlık kullanılırsa, pistonun hareket etmeye başladığı zamanı tahmin edin.

 • (C) Pistonun üzerine daha fazla ağırlık yerleştirildiğinde, gaz şırınga içinde toplanan CO2 hacminin daha küçük olmasının iki sebebini önerin.

 • (d) Pistondaki her 100g ağırlık için son CO2 hacminin yüzdelik azalışını hesaplayın. Hesaplama, Deney 1 ve Deney 3’ün 100 saniye sonraki sonuçlarını kullanarak yapılmalıdır.

 • (e) Deney 1’deki toplam alet kitlesi ile zaman arasında bir grafik çizip, bunun sebebini belirtin.