İzohips haritalarında izohipslerin temel özellikleri nelerdir?

İzohips haritalarını okuyabilmek için izohipslerin temel özelliklerini bilmeliyiz. Aşağıda verilen yönerge, resim ve şekillerden yararlanarak izohipslerin temel özelliklerini belirlememizi sağlıyor.

  1. İzohipsler iç içe geçmiş olabilir (Açık veya Kapalı).
  2. İzohipsler birbirlerini keserler veya kesmezler.
  3. İçteki eğri, dıştaki eğriden yüksektir veya alçaktır.

İzohipslerde ara eğriler, kesik çizgiler ile gösterilir. Bu ara eğriler, iki izohips arasındaki tam orta değeri gösterir.

Şekilde izohips aralığı 100 m (E: 100m) olduğuna göre K ve L noktalarının yükseltisi nedir?
K = 1300
L = 1200

Açıklamayı dikkate alarak A noktasının yükselti değerini yazınız.
A = 1100

Matematiksel olarak herhangi bir işlem veya soru bulunmamaktadır.