İsmini değiştirmek için yapılması gerekenler ve bu konuda ana yasada bulunan maddeler nelerdir?

İsmini değiştirmek isteyen biri olarak, adımı nasıl değiştirebilirim ve bu işlem için neler yapmam gerekiyor? Türkiye’deki ana yasada, isim değiştirme konusunu düzenleyen hangi maddeler yer almaktadır?

Türkiye’de isim değiştirmek, Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Kişisel isim değiştirmek için önce bazı adımları takip etmek gerekir. Aşağıda Türkiye’deki kanunlara göre adınızı değiştirmek için neler yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde açıklıyorum. İkinci kısımda isim değişikliği ile ilgili mevzuattaki maddeleri size aktaracağım.

İsim Değiştirmenin Adımları

Başvuru Yapmak

İsim değişikliği için öncelikle nüfus müdürlüğüne veya büyükşehirlerde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmak gerekiyor. Başvurunun ardından dava açma süreci başlıyor.

Dava Açmak

Başvuru sonrasında size uygun bir mahkemede dava açmalısınız. Genellikle bu, kişinin ikamet ettiği yerdeki aile mahkemelerine başvuruyor.

Gerekli Belgeleri Hazırlamak

Dava açılabilmesi için belirli belgeler gerekli. Bu belgeler genellikle şunları içerir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Başvuru dilekçesi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Değiştirmek istediğiniz isim için hukuki bir açıklama(Gerekli durumlarda)

Dava Süreci ve Kararı

Dava süreciniz başladıktan sonra, mahkeme sizin başvurunuza ilişkin bir karar verecektir. Mahkeme kanıt, dilekçeler ve diğer yasal faktörlere dayanarak isim değiştirme talebinizi kabul edebilir veya reddedebilir.

Türkiye’de İsim Değiştirme ile İlgili Yasalar

Türkiye’de isim değiştirme süreci ve hakları Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Spesifik olarak,

  • Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi isim değişikliğini düzenler.
    1. madde ise değiştirilen isimlerin hükümlerini belirler.
  1. Maddeye göre; kişi, hakkında hukuka aykırı bir durum oluşturduğunda veya meşru bir ilgisi olduğunda ismini değiştirmek için sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunabilir.

  2. Maddenin belirttiği gibi; kişi adını değiştirdikten sonra eski adının hukuki sonuçları değişmez, ancak yeni adı, kanunlarda öngörülen hükümlere tabi olur.

TERİMLER:

Sulh Hukuk Mahkemesi: Kişiler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kanunlar çerçevesinde çözüm sağlamakla yükümlü yerel bir mahkemedir.