İngilizcede "They're", "Their" ve "There" arasındaki farklar nelerdir?

İngilizcenin homofonlarından olan “They’re”, “Their” ve “There” kelimeleri çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Ses olarak birbirine çok yakın olmasına rağmen, anlamları ve kullanıldıkları yerler tamamen farklıdır. Bu kelimelerin her birinin ne anlama geldiğini, ne tür cümlelerde kullanıldığını ve nasıl kullanıldıklarına dair örnekler nelerdir? Her birini doğru bir şekilde kullanmanın hangi gramatik kurallara dayandığını açıklar mısınız?

“They’re”, “Their” ve “There”: Anlamlar, Örnekler ve Gramatik Kurallar

Bu üç kelime, İngilizce dil öğrenenler için çoğu zaman karışıklığa yol açar çünkü hepsi benzer bir sesle telaffuz edilir. Ancak, “They’re”, “Their” ve “There” kelimeleri birbirinden tamamen farklı anlamlara sahiptir ve cümle içinde farklı yerlerde ve koşullarda kullanılırlar.

“They’re”

“They’re” kelimesi, “they” (onlar) ve “are” (bulunuyorlar) kelimelerinin birleşik formudur. Yani anlamı “Onlar bulunuyorlar” şeklindedir. “They’re” kelimesi, genellikle bir şeyin durumunu veya durumunu açıklarken kullanılır.

Örnek:

  • “They’re going to the concert tonight.” (“Onlar bugün gece konserde bulunacaklar.”)
  • “They’re studying for the exam.” (“Onlar sınav için çalışıyorlar.”)

“Their”

“Their” kelimesi, çoğul bir sahiplik zamiri olan ve “onların” anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle bir şeyin veya bir durumun bir grup insan tarafından sahip olunduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek:

  • “Their car is very expensive.” (“Onların arabası çok pahalı.”)
  • “Their house is next to the park.” (“Onların evi parkın yanında.”)

“There”

“There” kelimesi, genellikle bir yer belirtmek ya da birşeyin varlığını ifade etmek için kullanılan bir keşif belirtecidir. “There” kelimesini Türkçede genel olarak “orada” veya “burada” olarak çevirebiliriz.

Örnek:

  • “There is a book on the table.” (“Masa üzerinde bir kitap var.”)
  • “She is living there.” (“O orada yaşıyor.”)

Kısaca belirtmek gerekirse, “they’re” bir durumu açıklamak için, “their” sahip olunan bir şeyi göstermek için, ve “there” bir yer veya varlığı göstermek için kullanılır.

TERİMLER:

Homofonlar: Ses olarak birbirine benzer, ancak farklı yazımları ve anlamları olan kelimelere verilen isim.