Hızlı resimli soru sor - 28.05.2024 18:30:59

Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 1

Aşağıdaki maddelerden hangisinde turnusol kağıdı batırıldığında gözlenecek renk yanlış verilmiştir?
Madde Renk
A) Sirkeli su Kırmızı
B) Çamaşır suyu Mavi
C) Elma suyu Kırmızı
D) Sabunlu su Mavi
E) Amonyak Mavi

Asit ve bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asit ve bazların sulu çözeltileri elektriği iletmez. X
B) Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.
C) Asitlerin pH değerleri 7’den küçüktür.
D) Bazlar ele kayganlık hissi verir.
E) Asitlerin tatları ekşidir.

Öğretmen öğrencilerine asit ve bazlarla ilgili tablodaki doğru-yanlış bilgisini hazırlamıştır.

Özellik Doğru Yanlış
I. Asitlerin tatları ekşidir. ✓
II. Bazlar mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. X
III. Asitlerin pH değerleri 7’den büyüktür. X
IV. Asitlerin sulu çözeltileri elektriği iletmez. X

Bir öğrenci öğretmenin hazırladığı tabloyu “✓” işareti ile hatasız tamamlarsa aşağıdakilerden hangisine ulaşır?
A.
D Y
I. ✓ X
II. ✓ X
III. ✓ X
IV. ✓ X

B.
D Y
I. ✓
II.
III. ✓
IV.

C.
D Y
I. ✓
II. X
III. ✓ X
IV. ✓

D.
D Y
I. ✓
II. ✓
III. ✓
IV. ✓

E.
D Y
I. ✓
II. X
III. X
IV. X


Aşağıdaki şemada bulunan kutularda bazlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Bazlar

I. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.
II. Sulu çözeltileri elektriği iletir.
III. pH değerleri 7’den küçüktür.
IV. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.

Buna göre, verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) II ve III

Bir X maddesi saf, suda çözüldüğünde ortamdaki H⁺ miktarının arttığı gözlemleniyor.
Buna göre oluşan X çözeltisiyle ilgili,
I. Cildi tahriş eder.
II. Elektriği iletmez.
III. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


Oda koşullarında pH değeri 8 olan çözelti için yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
B) Asidiktir.
C) Sulu çözeltisi elektriği iletmez.
D) OHˉ iyonları sayısı H⁺ iyonları sayısından azdır.
E) Su eklenirse pH değeri azalır.

Açıklama:
Bu metin, 10. Sınıf kimya konularından asitler, bazlar ve tuzlar ile ilgili bir kazanım kavrama testidir. Metinde, öğrencilerin turnusol kağıdı deneyleri, pH değerleri ve asit-baz özellikleri ile ilgili bilgileri pekiştirmesi amaçlanmıştır.