Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru olanlara "D", yanlış olanlara "Y" yazalım ve aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazalım

A. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazalım.

  1. (…) Elektrik, klimaIarda soğutma amacıyla kullanılır.
  2. (…) Ev, sokak, okul ve iş yerlerinin aydınlatılmasında elektrik kullanılır.
  3. (…) Evimizdeki elektrikli eşyaların çoğu batarya ile çalışır.
  4. (…) Pilleri açmaya çalışmak çok tehlikelidir.
  5. (…) Prizlere, elektrikli cihazlara ıslak elle dokunmak tehlikelidir.
  6. (…) Kopmuş elektrik tellerini kenara çekmeliyiz.
  7. (…) Elektrikler kesildiğinde ütüyü pil ile çalıştırabiliriz.
  8. (…) Elektrik, ev ve iş yerlerinde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır.
  9. (…) Televizyon kumandası pil ile çalışan elektrikli cihazdır.

B. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazalım.
a) Televizyon … çalışan ev eşyasıdır.
b) Yolların … elektrik kullanılır.
c) Elektrikli ev aletleri özellikle … işlerini kolaylaştırmıştır.
e) Buzdolabı … elektriği ile çalışır.
f) … birkaç pilden oluşan sistemlerdir.
g) … enerjisi fazla değildir.
h) Kullanılmış piller … atılmamalıdır.
i) Islak elle … dokunmamalıyız.

Resimde bir eğitim kağıdına ait sorular ve boşluklar doldurulması gereken bir bölüm görülmektedir. İlk kısımda elektrikle ilgili ifadeler karşısında doğru ya da yanlış olup olmadıklarını belirtmek için “D” veya “Y” yazılması istenirken, ikinci kısımda ise eksik cümleleri tamamlamak için uygun kelimelerin yazılması beklenmektedir.