Hangi öğrenci grupları için ÖSYS uygulanır ve ne gibi amaçları vardır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), üniversiteye geçiş için uygulanan bir sistemdir. Bu sistemin uygulandığı öğrenci grupları kimlerdir ve ÖSYS’nin ne gibi amaçları vardır? ÖSYS’nin öğrenci seçiminde hangi ölçütleri ve kriterleri belirlediğini ve nasıl bir yerleştirme politikası yürüttüğünü belirtin. Ayrıca, ÖSYS’nin Türkiye’deki eğitim sisteminde hangi etkileri olduğuna dair görüşlerinizi paylaşın.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Türkiye’de yükseköğretim programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren bir sistemdir. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yürütülen bu sistem; lise veya dengi okullardan mezun olan öğrencileri, gelişmiş bir ölçme ve değerlendirme prosedürü sonucunda, üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında yerleştirir.

ÖSYS’nin Uygulandığı Öğrenci Grupları

ÖSYS uygulaması, şu öğrenci gruplarına yöneliktir:

 1. Lise veya dengi okulların son sınıfında okuyan öğrenciler.
 2. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememiş veya yerleşip de kayıt yaptırmamış öğrenciler.
 3. Lise veya dengi okullardan mezun olup herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görmeye devam eden ancak farklı bir programda öğrenim görmek isteyen öğrenciler. Bu öğrenciler ancak kendi okudukları programdan mezun olduktan sonra ÖSYS ile başka bir programa geçebilirler.

ÖSYS’nin Amaçları

ÖSYS’nin ana hedefi, üniversitelere öğrenci yerleştirmede adil ve şeffaf bir seçim prosedürü sağlamaktır. Sistem, öğrenim seviyeleri ve yetenekleri farklı olan öğrenciler için geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunar. ÖSYS’nin diğer amaçları şunlardır:

 1. Her öğrencinin yeteneklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak, onları en uygun eğitim programlarına yönlendirmek.
 2. Farklı eğitim türlerini ve programlarını dikkate alarak, öğrencilere en iyi kariyer yollarını sunmak.
 3. Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarına erişimde eşitlik sağlamak.

ÖSYS’nin Ölçütleri ve Kriterleri

ÖSYS, öğrencileri değerlendirmek ve yerleştirmek için çeşitli ölçütler ve kriterler kullanır. Bunlar:

 1. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları: Bu sınav, öğrencilerin genel yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmek için kullanılır.
 2. Özel Yetenek Sınavları: Bazı programlar isterlerse, bu sınav öğrencinin belirli bir yeteneğini ölçer.
 3. Lise Bitirme Notu: Öğrencinin lise eğitimi boyunca genel başarısını gösterir.

ÖSYS’nin Yerleştirme Politikası

ÖSYS’nin yerleştirme prosedürü şu şekilde işler:

 1. YKS sonuçları ve gerekliyse, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre bir sıralama yapılır.
 2. Her öğrenci, tercih ettiği yükseköğretim programlarına tercih listesi oluşturarak başvurur.
 3. Sıralama ve tercihler dikkate alınarak yerleştirme işlemi gerçekleşir.
 4. Yerleştirme sonuçları ilan edilir ve öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere kayıt yaptırır.

ÖSYS’nin Türkiye’deki Eğitim Sistemindeki Etkileri

ÖSYS, Türkiye’deki yükseköğretim sistemini doğrudan etkileyen bir sistemdir. Yükseköğretimin kalitesine ve hizmet ettiği toplulukların çeşitliliğine doğrudan katkı sağlar. Öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanlarına göre uygun eğitim programlarına yönlendirilmesini sağlar, böylece daha başarılı ve mutlu bir öğrenme deneyimi yaşarlar. Ayrıca, eğitimde adaleti teşvik etmek ve her öğrencinin yükseköğretim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak gibi önemli sosyal hedeflere de hizmet eder.

TERİMLER:

ÖYSM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, üniversiteye geçiş için uygulanan sistemdir.
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYS’nin uygulamasını sağlar.
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversiteye giriş için çoğunlukla yapılan sınavdır.

1 Beğeni